Håkanes Maskin AS

Maskinentreprenør

Kompetanse

  • Håkanes Maskin utfører alle typer grunn- og fundamenteringsoppdrag. Vi leverer VA anlegg, vegbygging, miljøsanering av forurenset grunn samt riving av bygninger og konstruksjoner.
  • Håkanes Maskin as har sentralgodkjenning tiltaksklasse 3 for utførende og kontrollerende i alle aktuelle fagområder som VA arbeider, vegbygging, utomhusanlegg, sprengning, behandling av forurenset grunn og riving av bygninger.