Referanser

Lørenskog Hageby

Rivningsarbeider, grunn, fundamentering, spunt og VA arbeider ifbm bygging av 423 nye leiligheter.

  • Infrastruktur måtte legges om før selve utgravningen for bygget kunne skje.
  • Etablere spunt før va grøfter kunne graves og etablere provisorisk VA løsninger på SP, OV og VL.
  • Nye store dimensjoner i Ø500-800 kunne legges sammen med Ø200STJ VL etter dette
  • VA grøfter langs Gamleveien
  • Spunting mot Gamleveien for å kunne etablere ny infrastruktur
  • Arbeider ved siden av Gamleveien som er sterk belastet med trafikk samt hensyn til myke trafikanter
FAKTABOKS
ProsjektnavnLørenskog Hageby
OppdragsgiverBetonmast AS
ReferanseKenh Nilsson
+47 908 06 686
Kenth.Nilsson@betonmast.no

Michael Henrik Thomsen
+47 901 15 611
Michael.h.thomsen@betonmast.no
Kontraktssum57,1 mnok
Byggeperiode2019- pr dags dato
Vår ProsjektlederSøren Hendriksson
Vår AnleggslederStein Håkanes
Årsverk i prosjektet16
Årsverk egne arbeidstakere16
H1-verdi0
MiljøavvikIngen