Referanser

Økern Portal

Vedal Entreprenør as fikk i oppdrag i 2018 for å bygge nye kontorer
for Oslo pensjonskasse.

Byggegropen er på ca 24 000 m2.

Hovedarbeidene besto i:

  • Utlasting og transport av løsmasser ca 89 000 m3
  • Sprenging, lasting og uttransport av stein- ca 65 000m3
  • VA arbeider
  • Utomhus arbeider på ca 19 000 m2
  • VA grøfter mot påkopling i Lørenvangen. Grøftene var 3 til 4,5 m
    dype.
  • Det ble benyttet grøftekasser under arbeidene.
  • Gangveg samt lokal veg Lørenvangen ble sideflyttet slik at arbeidene kunne gjennomføres.
  • Kabel grøfter og utomhus v/ Dag Hammarskjølds vei

Dag Hammarskjølds vei er gamle RV.4 som enda er svært trafikkbelastet samt mye myke trafikanter.
Det ble etablert nye kabelgrøfter langs fortau, reetablering av kantstein mot kollektivfelt samt ny asfalt mens trafikk gikk som vanlig.

FAKTABOKS
ProsjektnavnØkern Portal
OppdragsgiverVedal AS
ReferanseHåvard Opsion
+47 928 44 478
Havar.opsion@vedal.no
Kontraktssum94,29 mnok
Byggeperiode2018 – 2022
Vår ProsjektlederSteffen Løvbrøtte
Vår AnleggslederJonas Skybakmoen
Årsverk i prosjektet16
Årsverk egne arbeidstakere16
H1-verdi0
MiljøavvikIngen