Referanser

Rådmann Paulsens gate

Prosjektet besto i utlasting og oppbygning for ny kommunal veg inkl VA og føringsveger tilhørende 2 byggetrinn i Lørenskog kommune.

Det ble transportert bort ca 27 000 m3 rene masser og 6 000 m3 forurensede masser for å etablere vegen.

Håkanes Maskin har hatt utgraving, massetransport, oppbygning for ny veg,VA arbeider, asfaltering, kantstein, grønt arbeider.

Hovedoppgaver:

 • Utgraving og massetransort av 33 000m3
 • Vegfundamentmasser ca 5 000 m3
  • Ca 600 m grøft for vann, Avløp og OV
 • Fordrøyningsbasseng 80 m3
 • 600 m grøft for føringsveier
 • 60 stk lyspunkter
 • Ca 900 m kantstein
 • Asfaltering 4500 m2 med lag:
  • Ag16, 90 mm
  • Bindlag Agb11, 40 mm
  • Slitelag Agb11, 40 mm
  • Planting av trær og busker
FAKTABOKS
ProsjektnavnRådmann Paulsens gate
OppdragsgiverSelvaag Bolig ASA
ReferanseOle Juliussen
+47 481 10 630
ole53@gmail.com
Kontraktssum34,5 mnok
Byggeperiode2020 – Pågående
Vår ProsjektlederSøren Hendriksson
Vår AnleggslederStein Håkanes
Årsverk i prosjektet20
Årsverk egne arbeidstakere20
H1-verdi0
MiljøavvikIngen