Referanser

Spunt og Fundamentering

Håkanes utfører alle typer
grunn- og fundamenterings
oppdrag.

Håkanes Maskin har gjennomført flere store og komplekse oppdrag innen spunt og fundamentering.