Referanser

UNB 01 Nykirke – Barkåker

Prosjektet omfattet utbygging av nytt togstrekk for Banenor mellom
Nykirke – Barkåker. Håkanes Maskin har utgraving/innfylling,
tunnelkjøring, EL & rørgrøfter, omlegging av RV19, massetransport &
deponidrift, fjellsikring, og oppbygging av anleggsveier.

Aktuelle tall:

  • Åpne grøfter: 12.000 m
  • Lukkede grøfter: 26.000 m
  • Anleggsvei & riggplass: 148.000 m2
  • Rensket og sprengt fjell: 383.000 m3
  • Deponihåndtering: 135.000 m3
  • Asfalt: 70.000 m2
  • Dobbeltsporet jernbane: 10,5 km
  • Riks og lokalveier: 5 km

Arbeidsomfanget har etter kontraktinngåelse økt betraktelig, så kontraktssum gjenspeiler ikke faktisk arbeidsomfang.

Det har vært store utfordringer med bløte masser i linja, som har blitt håndtert med kalkstabilisering og til dels masseutskiftning.

Håkanes Maskin har hele veien vært løsningsorienterte og spilt på lag med hoved-entreprenør og byggherre for best mulig drift på prosjektet.
Vår samarbeidspartner Dmixab har utført KC peling hvor det har vært bløte masser.

FAKTABOKS
ProsjektnavnUNB 01 Nykirke – Barkåker
OppdragsgiverHoved-entreprenør: Sa. Pi. Nor Byggherre: Banenor
ReferanseFrancesco Ballabeni
+47 453 91 696
ballabeni@pizzarotti.it
Kontraktssum369 mnok
Byggeperiode2020 – Pågående
Vår ProsjektlederKnut Håkanes
Vår AnleggslederGeir Olav Slettemeås
Trond Torstensrud
Årsverk i prosjektet112
Årsverk egne arbeidstakere78
H1-verdi5
MiljøavvikIngen