Referanser

VA Anlegg

Håkanes har lang erfaring i utførelse av
komplekse VA Anlegg.

Håkanes Maskin har gjennomført en rekke komplekse VA prosjekter.

Ett eksempel som omfattet borring i fjell/løsmasser er Eidanger – Porsgrunn hvor Håkanes Maskin hadde en stor VA jobb. Det skulle føres Ø1000 PE rør igjennom fjell med overgang til løsmasse.

Her ble det benyttet styrt kjerneboring i fjell i starten og deretter styrt boring i løsmasser. Lengden på Ø1000 var 85 m.

Noen infrastrukturprosjekter Håkanes har vært med på tidligere:

  • E16 Vøyenenga, 2004-2006 – SVV/Ncc
  • E18 Havnelageret, 2005-2013- SVV/Ncc
  • E16 Rud-Skui, 2009-2011, Arbeidsfelleskap Implenia/Håkanes Maskin
  • Ring 3 Ulven- Sinsen, 2007-2009 – SVV-Ncc
  • Lørenbanen T-bane 2013- 2016- Sporveiene/ Skanska
  • UFP-08 Eidanger, 2013- 2015 – Bane Nor/ Implenia