Referanser

Risenga Ishall

Asker Komune vedtok 2018 å bygge ny Ishall for Frisk asker. Backe Stor
Oslo as fikk oppdraget med Håkanes Maskin på laget.

Hovedmengder:

 • Ca 25 000 m3 løsmasser transporteres ut
 • Ca 6 000 m3 spregning og transport av stein ut
 • Fundamentering i form av stålkjerner og spiro fundamenter
 • Ca 400 m VA grøfter
 • Ca 320 m ny gang og sykkelveg langs Bleikerveien
 • VA grøfter langs Bleikerveien og påkopling i Brages vei
 • Dype SP grøfter langsgående mot Bleikervegen men trafikk gikk som
  vanlig. Ble benyttet grøftekasser
 • Påkoplingspunkt i Brages vei, mye skolebarn og ungdom må passere
  anleggsområde for å komme til barneskole og ungdomsskole. For å
  kunne grave grøft på en sikker måte måtte dette gjøres i flere etapper
  og gangveg og Brages vei måtte sideflyttes i flere faser.
FAKTABOKS
ProsjektnavnRisenga Ishall
OppdragsgiverBacke Stor Oslo AS
ReferanseChristian Eriksen
+47 913 34 592
Christian.eriksen@backe.no
Kontraktssum50,5 mill
Byggeperiode2018-2021
Vår ProsjektlederSteffen Løvbrøtte
Vår AnleggslederDeividas Dailyde
Årsverk i prosjektet15
Årsverk egne arbeidstakere15
H1-verdi0
MiljøavvikIngen