Referanser

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Håkanes Maskin AS har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger

Håkanes Maskin AS gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer og gjennomgå aktsomhetsvurdering gjennom en ekstern tredjepart.

Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Håkanes Maskin AS kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Håkanes Maskin AS har et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.

Fremover vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

Håkanes Maskin AS ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til post@haakanesmaskin.no
Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din 3 – 5 uker fra mottak.