Referanser

Godkjenninger

Håkanes Maskin as har sentralgodkjenning tiltaksklasse 3 for utførende og kontrollerende i alle aktuelle fagområder.

Godkjent for ansvarsrett:

  • Prosiektering av Geoteknikk og bergarbeider
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider
  • Utførelse av Spunt og fundamenteringsarbeider
  • Utførelse av Landskapsutforming
  • Utførelse av Vannforsynings- og avlopsanlegg
  • Utførelse av Plasstopte betongkonstruksioner
  • Utførelse av Riving og miljøsanering