Referanser

Lærlinger

Som lærling hos Håkanes Maskin vil du få en unik mulighet til å videreutvikle dine ferdigheter og kompetanse i varierte og spennende prosjekter. Vi legger vekt på å investere i egne fagarbeidere, og derfor har vi kontinuerlig behov for lærlinger som ønsker å utforske sitt fag i en organisasjon med interessante utfordringer og gode muligheter for personlig og faglig vekst.

Vi tilbyr alle våre lærlinger en dedikert fadder ved ansettelse. Gjennom læretiden vil du bli utfordret med relevante oppgaver og prosjekter, slik at du er godt forberedt til å bestå din fag- eller svenneprøve ved endt læretid. Mange av våre tidligere lærlinger er i dag fast ansatte i Håkanes Maskin etter å ha fullført sine prøver med glans.

Lærlingekontakt

Daglig leder
Knut Håkanes
Tlf.: 90 01 80 62
Epost