Referanser

Vegbygging

Håkanes Maskin har kapasitet og
lang erfaring i gjennomføring av
større veg- og baneprosjekter.

Håkanes kan vise til en lang rekke store og faglig krevende prosjekter av veg og bane, som for eksempel Vestfoldbanen hvor vår erfaring, i kombinasjon med dyktige og løsningsorienterte ansatte, har sørget for en god prosjektgjennomføring.